Motosikletli Kuryelerin Ulusal Meslek Standartları Belirlendi!

Sektörel Yazar: Özlem Köseoğlu

Motosikletli Kuryelerin Ulusal Meslek Standartları Belirlendi!

Kurye sektörü temsilcileri ve MYK tarafından motosikletli kuryelerin ulusal meslek standartları belirlendi.

2016 yılından bugüne kurye sektörü temsilcileri ile MYK Mesleki Yeterlilik Kurumunun yaptığı çalışmalar neticesinde Motosikletli Kurye Ulusal Meslek Standartları belirlenerek resmi gazetede 29.11.2017-30255 sayısı ile yayınlandı.

Meslek standardı hazırlama sürecinde MYK'nın kurduğu çalışma grubunda, MKSF Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonunu temsilen, üyelerden Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa ÖZDEMİR ve Bursa Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Turgut AY aktif olarak rol aldı. 

Komitenin diğer üyeleri arasında; Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yol Güvenliği Uzmanı Tuğrul KATKAK, Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa YILMAZ, Motorlu Kurye İşçileri Sendikası Genel Başkanı Salih ASLAN yer alıyor.

Resmi gazetede yayınlanan standartlarda mesleğin tanımı, çalışma koşulları, kuryenin ve işverenin sorumlulukları, kullanılan araç ve gereçler, bilgi ve beceriler, tutum ve davranışlara kadar birçok standart belirlendi.

Motosikletli Kuryelerin Ulusal Meslek Standartları Belirlendi!  1. İçerik Fotoğrafı

Bu standartta, motosikletli kurye mesleğinin nasıl yapıldığı, mesleği icra ederken neler yapılması ve nelere dikkat edilmesi gerektiği anlatılıyor. Ayrıca işverenin de sorumlulukları belirtiliyor. Bu standartın çıkmasına ön ayak olan yetkililer, bir sonraki adım olarak bu belge ile Çalışma Bakanlığı’na giderek tehlikeli meslek sınıfına sokulması için talepte bulunacaklarını belirtiyorlar. 

Standartlarda “Çalışma ortamı ve koşulları” kısaca şu şekilde tanımlanmış: "Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini gerektiren kaza, yaralanma, sakatlanma ve ölüm riskleri bulunmaktadır. Bu risklerin tamamen bertaraf edilmesi ve önlenebilmesi için işveren tarafından gerekli önlemler alınır. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanımı kullanarak çalışır."

Bu standartlara göre diğer önemli noktalar şu şekilde;  

A- İSG (İşçi Sağlığı ve Güvenliği), çevre koruma ve kalite gerekliliklerini uygulamak (kişisel donanımları uygun olarak kullanmak, kullandığı motosikletin bakım ve periyodik kontrollerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek vb.)
B- İş organizasyonu yapmak (Çalışma bölgesi yol durumunu (yol yapım/bakım çalışmaları, gidiş/geliş, tek yön gibi trafik akış yönü ve yoğunluğu bilgileri gibi) ulaşım planlaması yapmak için incelemek ve buna göre ulaşım planlamasını yapmak vb)
C-Gönderiyi ulaştırmak (ulaşım için hazırlık yapmak, iş emri almak, gönderiyi teslim alıp adrese ulaştırarak teslim etmek=> yakıt, ekipman-araç, evrak, adres kontrolü, uygun park vb)
D-Araç bakımı yapmak (Aracın temizlik ve lastik kontrolünü yapmak, plaka okunurluk, temizlik, lastik bakım ve kontrol, yakıt ve yağ sızdırma kontrolü yapmak, mekanik ve elektronik kontrolleri yapmak, far, park lambası, sinyal fren, korna, ayna çalışabilirlik kontrolü yapmak vb)
E-Mesleki gelişim faaliyetleri yürütmek (mesleki eğitimlere katılmak, sektörel gelişmeleri takip etmek vb., mesleki bilgi ve iş birikimlerini paylaşmak vb.)

Motosikletli Kuryelerin Ulusal Meslek Standartları Belirlendi!  2. İçerik Fotoğrafı

MKSF Motosiklet Kullanıcıları ve Sporları Federasyonu Başkan'ı Özgür Candar, bu konuyla ilgili Motoron'a şunları söyledi: “Kurye dostlarımızın sorunlarını biliyoruz ve önemsiyoruz. Federasyonumuz üyelerimiz arasında bulunan kurye derneklerimizin değeri başkanları MYK’nın çalışma grubunda 2016’dan bu güne aktif rol aldılar. Emeklerine sağlık. Güzel bir adım oldu kurye mesleği için. Ama bitmedi elbette. Çalışmalar devam edecek. Şimdi sıra Kurye mesleğinin tehlikeli meslek sınıfına alınması. Hayırlı uğurlu olsun.”

Umarız belirlenen "Motosikletli Kuryelerin Ulusal Meslek Standartları", hem işverenler hem de motosikletli kuryeler için güzel bir dönüm noktası olur.

YORUMLAR